Cliënten worden meestal één keer per week een half uur behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren.

Ouders

Bij de behandeling van kinderen zijn de ouders aanwezig. Dit is belangrijk zodat er informatie uitgewisseld kan worden. Ouders ervaren thuis hoe het gaat met hun kind en kunnen dit delen met de logopediste. Op haar beurt kan de logopediste adviezen geven als dat nodig is. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol in de behandeling doordat ze thuis de begeleiding voortzetten en met hun kind oefenen. Door aanwezig te zijn bij de behandeling zien ouders wat en hoe er geoefend wordt zodat ze dit thuis ook kunnen doen. Ervaring leert dat ouders vaak erg goed hun eigen draai aan oefeningen kunnen geven zodat het oefenen goed bij hun kind past.

Doelen en evaluatie

Tijdens het behandeltraject worden de opgestelde doelen op de afgesproken tijdstippen geëvalueerd. Op deze manier is goed te volgen wat het effect is van de behandeling. Ook kunnen aanpassingen gedaan worden om de behandeling verder te optimaliseren.
Om de logopedische doelen te kunnen bereiken, is het noodzakelijk om samen te werken. Naast het contact en de samenwerking met ouders, zijn ook andere betrokkenen van belang. Hierbij valt te denken aan de huisarts, de school, de (kinder)fysiotherapeut, de ergotherapeut, de KNO-arts, de tandarts, ambulante begeleiding, Audiologische centra, etc.

Wij nemen de tijd voor onze behandelingen en controles zodat er in alle rust gewerkt kan worden. We werken daarom volgens een goede planning. De behandelingen duren 30 minuten.

Wilt u een afspraak afzeggen, doet u dat dan 24 uur van tevoren, zodat er gelegenheid is de voor u gereserveerde tijd voor iemand anders te reserveren. Mocht u door onvoorziene omstandigheden op korte termijn moeten afzeggen, belt u dan aan het begin van de dag.

Bij niet nagekomen afspraken zonder bericht, of afspraken die niet tijdig worden afgezegd, is het aan de logopediste ter beoordeling of de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.