Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. Er wordt gesproken over de hulpvraag die u heeft.
Er worden algemene gegevens verzameld en de verwijsbrief van de huisarts of specialist wordt in ontvangst genomen en verwerkt. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de hulpvraag, is vaak samenwerking met anderen (bijvoorbeeld de huisarts, de specialist of de leerkracht) van belang.
Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen.

Wij vragen u mee te nemen:

  • De zorgverzekeringspas
  • Uw legitimatiebewijs of dat van uw kind
  • Verwijzing van de huisarts of de specialist