Wij zijn als logopedisten in veel gevallen al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van problemen bij lezen en spellen.

lezenenspellenpagina
Lees- en spellingproblemen hangen vaak samen met spraak-en taalontwikkelingsproblemen. Kinderen met lees- en spellingproblemen hebben vaak moeite met het automatiseren van de klank-tekenkoppelingen en met het waarnemen van klanken. Het leren lezen gaat moeizaam, ze lezen traag of met veel fouten. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan.