Om de ernst van de moeilijkheden te bepalen, wordt er spraak- en taalonderzoek gedaan. Ondertussen observeert de logopediste hoe er wordt gereageerd en gehandeld.
Als een logopedische behandeling nodig blijkt te zijn, worden de behandeldoelen opgesteld samen met de ouders.
Als het nodig is tijdens het behandeltraject zullen de logopedische onderzoeken herhaald worden om op die manier de resultaten te monitoren.