Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met articulatiestoornissen (stoornissen in de spraak) waarbij spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Soms gaat het om één of slechts enkele klanken, soms om veel meer.

Spreken moet je leren. Sommige kinderen hebben daar moeite mee en blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid behoorlijk beïnvloeden. Een vertraagde spraakontwikkeling gaat vaak samen met een vertraagde taalontwikkeling, maar dat is zeker niet altijd zo. Bij volwassenen die te maken krijgen met articulatiestoornissen is vaak een aandoening aan het zenuwstelsel of een neurologisch probleem de oorzaak.