Dat een goede stem belangrijk is, merken we pas als we er last van krijgen. Iedereen heeft wel eens stemproblemen. Ze kunnen veroorzaakt zijn door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Ook bij kinderen komen regelmatig stemproblemen voor. Veel beroepssprekers (zoals leerkrachten, adviseurs, verkopers) krijgen te maken met stemproblemen.

Met logopedie kunnen klachten worden verminderd of verholpen. Stemproblemen kunnen ook een organische oorzaak hebben, bijvoorbeeld stembandverlamming of strottenhoofdkanker. Logopedische begeleiding richt zich dan op het aanleren van een andere manier van spreken en/of het optimaliseren van het stemgeluid. In veel gevallen vindt de behandeling van stemproblemen plaats op advies van en in samenwerking met de KNO-arts.