Ooit hebben we allemaal leren spreken. Dat ging vanzelf en lijkt zo eenvoudig. Maar dat is het niet. Taalontwikkeling is een ingewikkeld proces dat verloopt volgens bepaalde stadia.

taalontwikkelingpagina

Bij sommige kinderen is deze ontwikkeling afwijkend of vertraagd. Een kind spreekt dan bijvoorbeeld opvallend minder of in veel eenvoudiger zinnen dan leeftijdgenootjes. Het heeft moeite te begrijpen wat er gezegd wordt en/of moeite om zich te uiten. We spreken dan van een taalontwikkelingsprobleem.