Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Er moet wel sprake zijn van een indicatie voor logopedie. Naar aanleiding van de intake en het onderzoek kan de logopediste u hierover informeren.
Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch met hun ouders meeverzekerd. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico, net zoals bij andere zorg van toepassing is.