Alie Bijland

Sinds 1992 ben ik logopediste. De eerste jaren ben ik als allround logopediste en dyslexiebehandelaar werkzaam geweest op verschillende plaatsen in Overijssel. Ik begeleidde in die jaren slechthorenden en hun familieleden bij het onderzoek en het aanpassen en gebruik van hulpmiddelen op het gebied van het gehoor. Vanaf 2009 ben ik werkzaam binnen de logopedische praktijk totdat het tijd werd om mijn eigen weg te gaan. Vanaf januari 2014 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Logopediepraktijk Spraakmakend. Vanaf september van dat jaar is mijn collega Josette Tip eveneens gestart met haar logopediepraktijk en kijken we waar we onze krachten kunnen bundelen voor het optimaliseren van de zorg aan onze cliënten.

Het centraal stellen van de wensen en behoeften van kinderen vind ik belangrijk. Dat doe ik graag op een ludieke, uitdagende en eigentijdse wijze om de motivatie van de kinderen optimaal te houden. Daarbij vind ik het samenwerken met ouders en school en eventuele andere hulpverleners onmisbaar.

Mijn specialisaties zijn spraak, taalstoornissen, gehoor en lees- en spellingsmoeilijkheden. Ik blijf me op die gebieden bijscholen en werk samen met collega logopedisten aan kwaliteitsbevordering in het algemeen en in het bijzonder op bovenstaande vakgebieden.

 


Josette Tip

Sinds 1990 ben ik werkzaam als logopediste. Direct na mijn afstuderen ben ik als logopediste in Duitsland gaan werken. Ik heb hier 12 jaar een eigen praktijk gehad. In 2002 ben ik weer begonnen met werken in Nederland. Ik ben werkzaam geweest als logopediste binnen het speciaal basis onderwijs. Alie en ik hebben in 2014 de stoute schoenen aangetrokken en zijn Logopediepraktijk Spraakmakend begonnen.

Kinderen houden je met beide benen op de grond. Het is een geweldige doelgroep om mee te werken. Ik vind het belangrijk om cliënten te stimuleren en te motiveren. Het mooie van ons vak zit in de samenwerking en het plezier wat je hebt wanneer je dingen die je samen uitprobeert ook echt lukken.

In de afgelopen jaren heb ik diverse bij- en nascholingscursussen gevolgd. Mijn specialisaties zijn spraak- en taalstoornissen en lees- en spellingsmoeilijkheden.

 


Jacobien Drenth

In 2000 ben ik afgestudeerd als logopediste. Vanaf 2002 heb ik met veel plezier in de logopedische praktijk gewerkt. Hier ligt mijn hart en ik kan nu zeggen dat het werken met kinderen mij de meeste voldoening geeft.
Vanaf mei 2015 ben ik, naast het werken in mijn eigen praktijk, begonnen met werken bij Logopediepraktijk Spraakmakend.
Ik heb inmiddels een ruime ervaring in het werken met kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden, kinderen met afwijkend mondgedrag en kinderen die een achterstand hebben in het lezen en spellen. Samenwerking met ouders, leerkrachten en eventueel andere disciplines is erg belangrijk voor het slagen van de logopedische behandeling. Hier ligt dan ook iedere keer weer een grote uitdaging.

In de logopedische behandelingen vind ik het belangrijk dat de kinderen thuis toepassen wat ze bij de logopedie hebben geleerd. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk uit te gaan van het spel en de belevingswereld van het kind. Ik gebruik diverse spelvormen en materialen en tast af wat het beste bij ieder individueel kind past.


Onze praktijk

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen Logopediepraktijk Spraakmakend wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nageleefd.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, echter uitsluitend met uw toestemming, de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht of de schoollogopediste, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en al onze logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.